Videa:

  • Lze nalézt či zakoupit film Žít ze světla. Jedná se o zajímavý německý dokument o lidech žijících/nežijících na Práně, vědeckých poznatcích, příznivcích, skepticích i odpůrcích atd...

  • Přednáška Dr. B. Liptona na téma atom, buňka, podvědomí, vědomí atp... Hands down, this is one of the most inspiring and detailed Bruce Lipton lecture out there. https://www.youtube.com/watch?v=O5wzYNMHwn8&t=11s 

Literatura:

  • AUROBINDO, Sri. THE COMPLETE WORKS OF SRI AUROBINDO [online]. 1999. Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Publication Department, 2015 [cit. 2015-12-15]. Ke stažení online:http://www.sriaurobindoashram.org/ashram/sriauro/writings.php

  • MONFORT, Henri. Pránická výživa: jiná cesta ke spiritualitě. 1. vyd. Brno: Danmed Publishing, 2013, 259 s. ISBN 9788026041603.

Weby: